Julkonsert 2016

Amabile
under ledning av Christina Knochenhauer
framför vokalmusik från medeltiden

Torsdagen den 15 december kl 19.00

Stiftelsen Musikkulturens Främjande
Riddargatan 37    Inträde 100:-